Wat wij doen.

Toxische relaties, destructieve relaties, het komt helaas veel voor. In de vrouwenopvang belanden ieder jaar weer vrouwen en kinderen die langdurig zijn blootgesteld aan fysiek en emotioneel geweld. Er is veel schaamte op dat gebied. We hebben uitvoerig gesproken met vrouwen die zich hebben weten te ontworstelen aan een dergelijke relatie. Het zijn stuk voor stuk op het oog sterke vriendelijke en sociale vrouwen die uiteindelijk “ vergiftigd” worden door jaloerse, dominante partners die hen isoleren van vrienden en familie en -door toenemend grensoverschrijdend gedrag- grote schade aanrichten.

Veel belangrijker dan je vraag hoe je er in bent beland is de vraag hoe je eruit komt. En, als je er uit bent, hoe je eruit blijft en zorgt dat je je leven weer op poten krijgt. Je zelfstandigheid en eigenwaarde hervindt.

Samen Krachtig is een initiatief meerdere deskundige vrouwen waarvan een, Anita Wix helaas ervaringsdeskundige is. We hebben onze handen ineen geslagen om de detox van een giftige relatie te kunnen bewerkstelligen. We doen dat zeker niet alleen.
Ons initiatief wordt gesteund door een groep enthousiaste meedenkende vrouwen die zelf uit hun toxische relatie zijn gekomen.
Via giften, subsidies en sponsors hopen wij dit doel te bereiken.

Wij richten ons ook op familie en vrienden van mensen die in een toxische relatie verzeild zijn geraakt. Vervreemding van familie en vrienden is helaas een van de akelige kenmerken. Via voorlichtingsavonden geven we tips en tricks. Heel belangrijk is de samenwerking met hulpverleners als veilig thuis, politie, gemeente, wijkcoaches, blijf van mijn lijf huis en noem maar op.

De grootste pijn zit in het psychisch geweld. Dit is tegelijkertijd ook voor hulpverleners de moeilijkste componenten om te zien. Deze pijn zit immers van binnen en niet van buiten. Om de vrouwen een hand uit te kunnen steken is het van belang dat deze hulpverleners in staat zijn om deze pijn toch te zien en te kunnen benoemen. Om die reden hebben wij een vragenlijst en training ontwikkeld voor de hulpverleners. Veiligheid en vertrouwen zien te winnen is daarbij het meest belangrijk. Meer weten, kijk hier of stuur een mail naar info@samenkrachtig.nl, wij kunnen dan persoonlijk antwoord geven.

Wij geloven in de kracht van de groep, samen krachtig! Daarom stimuleren wij het contact met andere vrouwen die uit een dergelijke relatie zijn gestapt. Dit blijkt zeer nuttig te zijn. Wat verder essentieel is, is om de geïsoleerde vrouw en haar kinderen juist weer terug te brengen in het oude netwerk van familie en vrienden. Ook hierop richt ons initiatief zich.

Fases verloop toxische relaties:

Anita Wix

Eigenaar van WIX-Kracht en ervaringsdeskundige op het gebied van Huiselijk Geweld. Ze is een taboedoorbreker, spreker en inspirator.

Anita geeft al jaren lezingen en trainingen aan professionals. Hulpverleners, politie, politie trainers, spoedposten en acute opname in ziekenhuizen. Ook op Universiteiten en Hogescholen deelt ze haar verhaal voor studenten SPH en de minor Huiselijk Geweld. Daarnaast geeft ze gastcolleges en ook workshops over ervaringsdeskundigheid bij de HAN en Windesheim.

Ze is auteur van het boek #jehebtaltijdeenkeuze waarin ze een eerlijk en duidelijk beeld geeft over geweld achter de voordeur. Een echte eyeopener voor velen. Ze is regelmatig gast in diverse tv programma’s om over huiselijk geweld te praten. Het is haar missie om vrouwen en mannen te bemoedigen die verstrikt zitten in een toxische relatie en helpt ze de weg te vinden naar herstel.

www.wix-kracht.nl

Joyce Korver

Joyce is vFAS advocaat-mediator en forensisch mediator/ouderschapsonderzoeker. Daarnaast is zij relatiecounsellor en burn-out coach. Joyce geeft trainingen mediationvaardigheden aan advocaten en mediators alsmede communicatietrainingen aan ouders in (v)echtscheidingen. Joyce is eigenaar van Korver Mediation en Conflictmeester en mede-eigenaar van Kind uit de Wind. Joyce heeft een bureau voor partnersearch genaamd Singles Sunday en geeft workshops voor singles.

Het raakt mij, altijd weer : vrouwen (soms ook mannen) die terechtkomen in toxische relaties. Hoe komt het dat een sterke zelfstandige vrouw zichzelf zo kan kwijtraken, een ander macht over je laat hebben. Graag ben ik op zo’n moment de loods die je door zwaar weer heen, veilig de haven in leidt. Ook al weet je nu nog niet waar de haven zich bevindt. Ik ben van nature optimistisch en oplossingsgericht. We gaan strategisch en doelgericht te werk. Zonder eindeloze gesprekken maar met heldere interventies, creatieve oplossingen en een vleugje humor.

www.korvermediation.nl

www.kinduitdewind.nl

www.conflictmeester.nl 

Inge Miltenburg-Bos

Inge is eigenaar van Krachtig Mens en expert en ervaringsdeskundige op het gebied van ‘sterker worden door tegenslag’. Naast EMDR Master Practitioner is zij grondlegger van de Faith-methode, een bewezen 5-stappen methodiek. Praktisch en pragmatisch. Zij beschrijft het ontstaan van de Faith-methode in haar boek “Sterker door tegenslag”.

Juist door hetgeen iemand meemaakt, ontstaat de kans om te groeien. Inge biedt mensen de mogelijkheid om veilig en vanuit zelf ontwikkeld vertrouwen deze groei aan te gaan. Dit is belangrijk omdat mensen zo vanuit eigen kracht en inzichten kunnen werken. Datgene wat al aanwezig is, wordt ingezet. Dit geeft het meest optimale en blijvende resultaat, is haar ervaring. En dat is erg belangrijk bij herstel en van groot belang om vitaal en zelfredzaam te blijven.

www.krachtigmens.nl

Hilde Brettschneider

Als psycholoog ben ik werkzaam in mijn psychologiepraktijk RET jezelf. Ik heb mij gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van slachtoffers van narcistische mishandeling. Ik kan hulp bieden op de volgende gebieden:

  • Herstellen van de emotionele beschadiging (complex trauma) die je hebt opgelopen in het narcistisch misbruik.
  • Zelfvertrouwen ontwikkelen , weer bij gevoel kunnen komen.
  • Steunend netwerk opbouwen, assertiviteit ontwikkelen en het leren aangeven van grenzen.
  • Heropbouwen van je leven ook in praktische zin en je zelfstandig leren positioneren als omgang met de narcist nog nodig is.
  • Ik werk met technieken uit de cognitieve gedragstherapie, mindfulness, schematherapie, TEC ( training van emotionele competenties, zeer werkzaam bij dissociatieve klachten) en EMDR . De hulpvraag van de client staat hierin altijd centraal.

Mijn praktijk staat m.b.t. minderjarige cliënten ingeschreven bij de regio IJsselland (zie www.rsj-ijsselland.nl) In kader WMO voor volwassenen en jeugd bij de regio Apeldoorn (deelnemende gemeenten zijn Apeldoorn, Brummen, Epe Hattem, Voorst, Zutphen).Cliënten die woonachtig zijn in Zwolle en omstreken kunnen mijn begeleiding regelen middels de PGB (hoe dat gaat neem daarvoor gerust contact met mij op). Daarnaast wordt mijn therapie en ondersteuning vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Ik heb geen wachtlijsten. Verwijzing door een huisarts is niet verplicht. U kunt kiezen voor face to face gesprekken, skypen of bellen. Vandaar dat mijn werkgebied heel Nederland bestrijkt.

Website: www.retjezelf.nl

Contact opnemen.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een hulpvraag