Herkennen van signalen van psychisch geweld/destructieve relaties.

Maandelijks zijn er bijna elfduizend meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling, volgens het landelijk netwerk Veilig Thuis.  Lichamelijk geweld wordt op een gegeven moment wel zichtbaar maar psychisch geweld, intieme terreur, blijft vaak heel lang onopgemerkt door professionals. Dat is heel begrijpelijk want bij de vrouwen (in mindere mate ook bij mannen) is erg erg veel schaamte op dit gebied.

We hebben uitvoerig gesproken met vrouwen die zich hebben weten te ontworstelen aan een dergelijke relatie. Het zijn stuk voor stuk op het oog sterke vriendelijke en sociale vrouwen die uiteindelijk “ vergiftigd” worden door jaloerse, dominante partners die hen isoleren van vrienden en familie en -door toenemend grensoverschrijdend gedrag- grote schade aanrichten in het gezin.

Psychische geweld binnen relaties is vaak moeilijk te herkennen voor huisartsen en praktijkondersteuners. De slachtoffers voelen zich vaak zo onveilig en zijn zo onzeker dat ze niet in staat zijn om te delen wat er binnen de relatie speelt. Hoe kun je dit als huisarts of praktijkondersteuner toch in beeld krijgen?

Het blijkt dat deze patiënten aangeven dat zij toch regelmatig naar hun huisarts toe gaan met verschillende vage klachten. Door de langdurige stress die psychisch geweld met zich meebrengt, begint het lichaam te protesteren. Deze patiënten zijn echter ook heel goed in staat om te verbergen wat er daadwerkelijk speelt. Het is dan ook vaak moeilijk om hier de vinger achter te krijgen. Soms is er een onderbuik gevoel en soms ook helemaal niet. Deze patiënten zijn ” goed getraind”  om niet te delen wat er werkelijk speelt.

Dit is heel triest want slachtoffers van psychisch geweld en intieme terreur geven aan dat deze vorm van geweld vaak nog als erger wordt ervaren dan fysiek geweld. Voor kinderen brengt dit psychisch geweld blijvende schade aan in hun ontwikkeling.

In deze training gaan wij in op het herkennen van signalen van psychisch geweld bij patiënten met vage klachten op basis van DSM-5 nr. 99, op het stellen van de juiste vragen en het creëren van een veilige omgeving. Daarnaast besteden wij aandacht aan het documenteren van de klachten en de mogelijke vormen van hulpverlening.

Deze tweedaagse cursus is geaccrediteerd door de LV POH-GGZ en AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) en levert per dag 5 punten op.

De cursus bestaat uit 2 dagdelen van 12 tot 17.15 uur.

Er kan ook voor gekozen worden om alleen dag 1 te volgen.

Leerdoelen

Leerdoel 1: communicatie

 • Herkennen van signalen van psychisch geweld bij patiënten met vage klachten op basis van DSM-5 nr. 995.82
 • Risico signalen onderkennen
 • Observatietechniek om gedrag, emoties en gevoelens van de patiënt in kaart te brengen.
 • Gesprekstechniek via vragenlijst om psychisch geweld boven water te krijgen.
 • Gedrag in partnerrelaties bespreekbaar kunnen maken
 • Meerzijdig partijdige gesprekken kunnen voeren met partners
 • Zelfreflectie en op tijd kunnen raadplegen van collega’s en deskundigen

Leerdoel 2: samenwerking en verwijzing

 • Samenwerking met huisarts en/of POH-GGZ realiseren.
 • Kennis van de sociale- en zorgkaart in de regio om patiënten te kunnen verwijzen.
 • Psycho-educatie over de zeven criteria
 • Documenteren van signalen en stappen

Investering

Voor één dagdeel: € 229,-

Voor beide dagdelen: € 400,-

Beide bedragen zijn ex-BTW

Per inschrijving stellen wij € 50,- beschikbaar voor andere projecten van Samen Krachtig. Zoals het ontwikkelen van hulpprogramma’s om de slachtoffers van psychisch geweld te helpen. Er is veel steun nodig om de relatie te kunnen beëindigen en om ervan te kunnen herstellen. De slachtoffers hebben vaak weinig financiële middelen maar hebben onze hulp hard nodig. Op deze manier kunnen we die steun bieden.

Locatie

De cursus zal gegeven worden bij Krachtig Mens in Maarssen. Maar kan ook op locatie gegeven worden, echter zullen wij dan wel een reiskosten vergoeding vragen.

In corona tijd wordt de cursus online gegeven. Wij zullen dan gebruik maken van de beveiligde omgeving van Zoom.

Agenda

1e dagdeel

 • 18 juni: 12.00 – 17.00 uur
 • 3 juli: 12.00 – 17.00 uur

2e dagdeel

 • 26 juni: 12.00 – 17.00 uur
 • 17 juli: 12.00 – 17.00 uur

Inschrijven

Laat hieronder uw gegevens achter en dan sturen wij u zo spoedig mogelijk een bevestiging.

Dagen:
1 september 2020 - Alleen 1e deel
1 september en 22 september 2020 - 1e & 2e deel

Gelijk inschrijven

Dagen:
1 september 2020 - Alleen 1e deel
1 september en 22 september 2020 - 1e & 2e deel